MASSAGE SERVICE & PRICE

We offer Swedish Massage, Deep Tissue Massage, Shiatsu Massage, Hot Stone Massage,

Aromatherapy Massage, Couples Massage, Prenatal Massage, and Foot Reflexology Massage.

Tip: Massage is not a life of luxury, it is the health advantage you deserve.

Therapeutic Body Massage 

30 Minutes ....................................................................... $40

60 Minutes ....................................................................... $50

90 Minutes ....................................................................... $75

120 Minutes ..................................................................... $100

Foot & Body Combination Massage 

30 min. foot & 30 min. body ........................................ $50

30 min. foot & 60 min. body ........................................ $75

30 min. foot & 90 min. body ........................................ $100

Foot Reflexology Massage

30 Minutes ....................................................................... $25

60 Minutes ....................................................................... $35

90 Minutes ....................................................................... $65

Add - Ons

Hot Stone ........................................................................... $10

Essential Oil ...................................................................... $10

Foot Scrub ......................................................................... $10

Body Scrub ....................................................................... $30

Essential Oil Massage

Prenatal Massage

Exfoliating Body Scrub

Swedish Massage

Deep Tissues Massage

Hot Stone Massage

Couples' Massage

Exfoliating Foot Scrub